www.ridetheearth.org

SÖZLEŞME

Taraflar bir tarafta DSM TURİZM VE EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. (Sözleşmede OPERATÖR olarak anılacaktır) diğer tarafta……………………….(Sözleşmede KATILIMCI olarak anılacaktır) olmak üzere __/__/20__ tarihli _________ turuna ilişkin aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır. OPERATÖR VE KATILIMCI birlikte TARAFLAR olarak anılacaktır.

GENEL KOŞULLAR:

1-Tur rezervasyon formu:
KATILIMCI Rezervasyon formunu doldurarak, OPERATÖR ile arasında aşağıda belirtilen koşulları içeren sözleşmeyi kabul etmiş sayılır. İmzası olmayan veya sahte imza ile imzalanan formların geçerliliği bulunmamaktadır.

3-Rezervasyon ve depozit:
KATILIMCI’dan tüm yurt içi turlarda 500 € (beşyüz avro), Güney Amerika ve Afrika turlarında 1000 € (bin avro),Yeni Zelanda turunda 2000 € (ikibin avro) depozit yatırılması talep edilmektedir. Bu depozit turlara katılımda yer garantisinin elde edilmesi için gerekmektedir. Depozit tutarının tamamı rezervasyonun yapıldığı gün OPERATÖR’ün banka hesabına yatırılmalıdır. Aksi takdirde OPERATÖR’ün rezervasyonu iptal etme ve iptal ücretini tahsil etme hakkı saklı bulunmaktadır.

4-Motosiklet kiralama / güvenlik depozitosu
Turun bir parçası olarak OPERATÖR kiralık motosiklet hizmeti verilmektedir. Motosikletin tipi katılınacak olan tura göre farklılık arz edebilmektedir. Kiralanan motosikletlerin hepsi BMW marka motosikletlerdir. OPERATÖR, KATILIMCI’ya rezervasyonu yapılmış olan motosikleti değiştirme hakkına sahiptir. OPERATÖR, bu konuda katılımcılara rezervasyonunu yapmış oldukları motosikleti vermek için en yüksek çabayı göstermektedir ve geçmiş kayıtlara bakıldığında da OPERATÖR’ün bunu Güney Afrika Cumhuriyeti Devleti ülke sınırları dahilinde her bir somut olayda başarmış olduğu görülmektedir. Ancak bazı beklenmeyen ve/veya kontrol edilemeyen durumlarda bu tip değişiklikler gerçekleşebilmektedir. Bunlar, motosikletlerin ağır hasar görmesi, mekanik arızalar, hırsızlık vs. gibi konulardır. OPERATÖR, KATILIMCI’ya turun başında sağlamış olduğu o tip ve özelliğe en yakın makul bir başka motosikletle değiştirmekle yükümlüdür.
Güvenlik depozitosunun, motosikletin teslim alındığı ve kiralama süresinin başladığı ve motosikletin teslim alınmasından önce ödenmesi gerekmektedir. Güvenlik Depozitosu işbu sözleşme imzalanmadan önce kullanılacak motosikletin türü, özellikleri ve tur süresi dikkate alınarak belirlenmiş olan rakam OPERATÖR tarafından KATILIMCI’ya bildirilecektir. Bu ödemenin yapılmaması halinde, TARAFLAR arasında kurulmuş olan ilişki baştan itibaren geçersiz olarak kabul edilecektir.

OPERATÖR, tur sırasında, KATILIMCI’nın veya 3.Kişi’nin kast, ihmal ve her türlü tedbirsiz eyleminden dolayı hasar görmüş olan motosikleti değiştirmekle yükümlü bulunmamaktadır. Ayrıca hasar şayet KATILIMCI’nın kast ve ihmalinden ortaya çıkarsa, OPERATÖR, yeni bir motosiklet sağlamakla yükümlü olmadığı gibi, KATILIMCI’yı turdan da ihraç edebilir.

5-Şahsi motosiklet ile katılım:
KATILIMCI şayet tura kendi motosikleti ile katılıyorsa, OPERATÖR tarafından kendisi ad ve hesabına, iş bu sözleşme kapsamındaki hizmet için, hiçbir sigorta işlemi talebinde bulunamayacağını kabul eder.
Ancak KATILIMCI’nın talep etmesi ve sigorta bedelini ödemesi koşulu ile kendisine OPERATÖR tarafından sigorta yaptırma imkanı da tanınabilecektir.

6-Tur fiyatları:
OPERATÖR tarafından sunulan seçeneklerde yer alan tur fiyatları otelde single ve double konaklama ve kahvaltı fiyatlarını içermektedir.

7-Oda dağıtımı:
Sınırlı sayıda bulunan ve ekstra ücret ödenmesi gereken single (tek kişilik) odalar, önce talep edene öncelik tanınması şeklinde dağıtılacaktır. Ancak bu husus OPERATÖR’ün her zaman ve her öncelikli talep olması halinde single oda (tek kişilik) temin edeceği anlamına gelmemektedir. KATILIMCI’nın single oda (tek kişilik) oda talebinde bulunmaması halinde OPERATÖR oda arkadaşı bulmaya çalışacaktır. Ancak single oda (tek kişilik oda) sağlanması mümkün olmayan durumlarda KATILIMCI aynı tura katılan diğer katılımcılarla odayı paylaşmayı kabul eder.

8-Tur fiyatına dahil olmayanlar:
Tur fiyatına kişisel tercihlere dayalı ihtiyaçlar dahil edilmeyeceği gibi, işbu sözleşmenin ekinde yer alan TUR PROGRAMI (Bkz. Ekteki TUR PROGRAMI) kapsamı dışında tutulan mal ve hizmetlerin bedelleri KATILIMCI’ya aittir.

9-Bagaj:
OPERATÖR, KATILIMCI’lara ait bagajların sorumluluğunu üstlenmemektedir. OPERATÖR’e her gün teslim edilen bagajlar KATILIMCI’ ların kendi sorumluluğunda taşınmaktadır. Her KATILIMCI’nın maksimum 2 adet bagajı kabul edilebilmektedir.

10- Katılımcı Tarafından Turun İptal edilmesi:
KATILIMCI’nın turu herhangi bir gerekçe ile tek taraflı iptal etmesi durumunda KATILIMCI OPERATÖR’e:

Turun başlamasına 90 – 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde toplam depozit bedeli (%20)
Turun başlamasına 60 – 30 gün kalaya kadar yapılan iptallerde toplam tur bedelinin %50’si
Turun başlamasına 30 – 0 gün kalaya kadar yapılan iptallerde toplam tur bedelinin %100’ü
Her koşulda ise dokümantasyon masrafı olarak 50 EURO (Elli Avro) ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

KATILIMCI’nın rezervasyon yaptığı tarihten itibaren, turu iptal etmesinden doğacak her türlü maddi zararı kapsayan bir sigorta sözleşmesi yapması önerilir.

11-Rezervasyon tekrarı:
Turun başlamasından en son 15 gün(Yurtdışı 40 gün) önce yapılacak olan rezervasyon tekrarı mümkün olabilmektedir. Rezervasyon tekrarından sonraki iptal ücreti ise 100 € (yüz avro)(yurtdışı 500 € (başyüz avro)) olmaktadır. KATILIMCI bu hususu önceden kabul eder.

12-Minimum katılımcı sayısı:
Turların başlamasına 7 gün (yurtdışı turlar için 30 gün) kala, OPERATÖR minimum katılımcı sayısının (Bkz. Ekteki TUR PROGRAMI) rezervasyon yapmadığı ve ödemelerini gerçekleştirmemesi halinde; turu iptal etme hakkına sahiptir. –
Tur programın da önceden belirtilmiş olan minimum maksimum katılımcı sayıları doğrultusun da artçı araç desteği verilecektir. minimum sayının altında kalınması durumun da operatör artçı aracı katılımcıların fikrini alarak kaldırma yetkisine sahiptir. Ayrıca minimum katılımcı sayısının altına düşülmesi ve artçı aracın kaldırılması halinde, ücretleri KATILIMCI tarafından karşılanmak şartıyla OPERATÖR, yan ve arka çanta desteği sağlayacaktır.

13-Turun iptal edilmesi:
Turun iptal edilmesi durumunda KATILIMCI derhal bilgilendirilecektir. OPERATÖR, KATILIMICILAR’dan katılımcı sayısının düşük kalması sonucu ortaya çıkan minimum katılımcı sayısına bağlı farkı üstlenmeleri halinde, tura devam edebileceklerini bildirebilir.
Katılımcıların farkı ödemeyi reddetmeleri halinde, OPERATÖR tüm katılımcılara ödemelerini tam olarak bir seferde geri ödeyecektir. OPERATÖR yeterli katılımcının talep etmemesi sebebi ile iptal ettiği turdan dolayı, katılımcıların ekstra harcamalarının sorumluluğunu üstlenmemektedir. Bunlar önceden satın alınmış uçak biletleri otel rezervasyonları ve otomobil kiralama masrafları gibi harcamalardır.
Tur başladıktan sonra KATILIMCI’nın herhangi bir nedenden dolayı turu tamamlayamaması halinde OPERATÖR‘den bir ücret iadesi yapmasını talep edemez.

14-Trafik kurallarının ihlali, Grup seyahat etme ilkeleri ve Offroad sürüşler:
KATILIMCI, turun yapıldığı ülkedeki trafik kurallarına uymaz ve grup seyahat etme ilkelerini gerek kasıtlı, gerekse tedbirsiz davranışlar ile ihlal ederse OPERATÖR, KATILIMCI’ nın sözleşmesini ve motosiklet kiralama sözleşmesini iptal etme hakkına sahiptir.
Trafik kurallarının ihlal edilmesinden kaynaklanan cezai durumların tümünden, ayrıca bu konuda oluşabilecek her türlü zarar ziyan ve 3. kişilerin taleplerinden KATILIMCI tek başına sorumludur. Bu gibi durumlarda şayet OPERATÖR’e bir talep yöneltilirse ve OPERATÖR bu zararı karşılamak durumunda kalırsa OPERATÖR’ün rücu etme hakkı saklı bulunmaktadır.
KATILIMCI tur öncesinde beyan ettiği seviyenin altında çıkması durumunda OPERATÖR’ün KATILIMCI’dan motosikleti alma ve turdan ihraç etme yetkisi bulunmaktadır. Bu halde, KATILIMCI’nın talep etmesi ve ilgili turda artçı araç olması halinde, seyahate bu araç ile devam edebilir.

Off road sürüş yapıldığında, bu sürüşün gerektirdiği tüm bilgi ve donanıma sahip olduğunu KATILIMCI önceden kabul eder. Off road sürüşlerde KATILIMCI’nın dikkatsizliği, motosiklet hakimiyetini sağlayamaması ve/veya off road sürüşün gerektirdiği riskler ve tehlikeler nedeniyle gerek KATILIMCI’nın gerekse 3.kişlerin nezdinde ortaya çıkacak olan, tüm zararlardan KATILIMCI tek başına ve münferiden sorumlu olup, bu konuda OPERATÖR’e herhangi bir zarar ve masraf ve/veya rücu talebi yöneltilemez.

15-Fotoğraf ve Video görselleri:
Turlar sırasında çekilen fotoğraflar ve video görüntüleri, OPERATÖR’ün malıdır. Kopyalama hakkı ve bir kopyasını KATILIMCILAR’a verme hakkı OPERATÖR ‘de bulunmaktadır. KATILIMCI’nın bu kayıtları OPERATÖR’ün izni olmadan kullanması ve montajlaması halinde bundan doğacak olan telif haklarının korunması kapsamında yer alan zararların tazmininden sorumlu olacaktır.

OPERATÖR, bu malzemeleri her türlü tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde kullanma hakkına sahiptir. Tanıtım malzemelerinde görünen bireylere bundan dolayı OPERATÖR herhangi bir ödeme yükümlülüğü içerisinde olmayacaktır.

16-Pasaport, vize, sürüş ve sağlık düzenlemeleri:
KATILIMCI, bu konularda geçerli olan yasal düzenlemelere uymak zorundadırlar. Uymamalarından dolayı doğacak bütün hukuki ve cezaş sorumluluktan münferiden KATILIMCI sorumludur. OPERATÖR bu konularda herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük altında değildir. Kalıtsal, teşhis edilmiş ve/veya KATILIMCI tarafından bilinen, tahmin edilen ve edilebilecek olan hastalıklar ilgili tur öncesinde OPERATÖR’ün bilgilendirilmesi gerekmektedir. Tur tarihini içine alacak şekilde kaza, sağlık, seyahat ve kendilerinden kaynaklanan muhtemel tur iptallarini kapsayan sigortaları KATILIMCILAR kendileri yaptırmakla yükümlüdür.

17-Sorumluluklar:
OPERATÖR, tur açıklamalarında yer alan tüm hizmetleri yerel standartlar ve açıklamalar dahilinde gerçekleştirme sorumluluğundadır. OPERATÖR,, kontrat yüklenicilerini -hotel ve restaurant gibi- titizlikle seçmektedir. OPERATÖR seyahat hazırlıklarında dürüst olmakla yükümlüdür ve tur esnasında meydana gelebilecek herhangi bir kazadan dolayı sorumlu değildir. OPERATÖR gerekli görüldüğü takdirde turu bir kısmının iptal edilmesi, ertelenmesi; bunlardan dolayı ortaya çıkabilecek olan ekstra ödemelerin, masrafların katılımcılardan talep edilmesi gibi haklara sahiptir.
Bu turda yer alan her bir unsurun – katılımcı, düzenleyen, yükleniciler-kendi sorumlulukları bulunmaktadır. OPERATÖR bu unsurların sorumluluklarını düzenleyen ve onların sorumluluklarını üstünde taşıyan birim değildir. Bu unsurlardan herhangi birisinden veya dışından kaynaklanan ölümcül ve/veya yaralamalı kaza, saldırı vs. gibi olaylardan, OPERATÖR kesinlikle sorumlu değildir.
Ayrıca OPERATÖR motosikletin, kiralayan firmadan dolayı kaynaklanan gecikmelerinden sorumlu tutulamaz.

18-Tur programına alternatifler:
Bazı turlar sezonluk bazlı düzenlenmektedir. Sezona ve hava koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösteren turların rotalarında ve kalınacak otel, restaurant, kullanılacak yollarda değişiklikler yapılması zorunlu olmaktadır. OPERATÖR bu tür değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmaktadır.

19-Hava koşulları:
OPERATÖR turları motosiklet sürüş keyfine en uygun olabilecek sezon ve tarihlerde gerçekleştirmeye özen göstermektedir. Ancak bazen rotaların geçtiği noktalarda hava koşulları ani değişiklikler göstermektedir. Bu yüzden yaşanabilecek olan memnuniyetsizlikten OPERATÖR sorumlu tutulamaz; bu durumdan kaynaklanan herhangi bir iade yapılması söz konusu değildir.

20-Değişiklikler:
Bu sözleşmede yer alan maddelerin geçerliliği, aksi OPERATÖR tarafından yazılı bir şekilde belirtilmedikçe ve değiştirilmedikçe devam etmektedir.

21-Basım ve hesaplama hataları:
Sözleşmede yer alan ve basım hatasından kaynaklanan ifade ve hesaplama hatalarının düzeltilmesi hakkı OPERATÖR tarafından saklı tutulmaktadır.

22.Zorlayıcı Neden ve Mücbir Sebep
TARAFLAR’ın bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen, bunlarla sınırlı olmamak şartıyla, her türlü savaş, su baskını, isyan, darbe, siyasi otorite kaynaklı yasal ve idari yasaklamalar ve getirilen sınırlamalar ve de doğal afetler vb.gibi durumlarda sorumluluklar sona erecek ve TARAFLAR’ın bundan birbirlerinden madde ve manevi hiçbir tazminat talep hakları bulunmayacaktır.

22- Tebligat
TARAFLAR işbu sözleşmede yazılı adreslerin geçerli tebligat adresi olduğunu kabul eder. Bu adreslere yapılan bütün tebligatlar geçerlidir.

23-Delil Sözleşmesi
TARAFLAR arasında yapılmış olan elektronik posta ve internet sayfasında yer alan verilecek hizmetin ve şartlarının kabul edildiğine ilişkin işaret ve bilgiler ve faks yazışmaları da bu sözleşmenin yorumlanmasında ve sözleşmeden doğacak ihtilafların çözülmesinde geçerli delil olarak kabul edilecektir.

24-Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
İşbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda Türk Hukuku yetkili olacaktır. Uyuşmazlıkların çözümünde İSTANBUL KADIKÖY MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ yetkilidir.

24 madde ve ekten oluşan işbu sözleşme taraflar tarafından okunmuş ve taraflar arasında………………..tarihinde imzalanmıştır.

OPERATÖR KATILIMCI

Kan Grubu: